Zápis na školský rok 2018/2019 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje:

zápis na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať v pondelok 3. septembra od 8,00 h. do 13,00 h.

vyučovanie podľa rozvrhov začne v utorok 4. septembra

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 11. septembra od 13,00 do 17,00 hod. do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke ZUŠ, odoslať, vytlačiť a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na čísle: 0915182959, alebo cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie:Zápis na školský rok 2018-2019

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doniesť do ZUŠ do 31.8.2018

vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť o odputenie školného-vzor

Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

 v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Dolná 25,  Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Súbor na stiahnutie: Výberové_konanie_ZUŠ_Žarnovica 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Read morePrijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019