Usmernenie

Vážení rodičia a žiaci!

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR  zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Žarnovici od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Tanečný odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Bude sa vyučovať online formou emailov, videí a konzultácií cez aplikácie alebo telefonicky. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín.

Individuálne vyučovanie- hra na nástroje, spev bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu. Pri výučbe treba dôrazne dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia. Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.