Pracovné ponuky

Učiteľ tanca

  • Úväzok: čiastočný
  • Dátum nástupu: 09.2019
  • Požiadavky:

Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný  úväzok učiteľa tanca  s nástupom od 1. septembra 2019.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore tanec.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,

Požadované doklady posielajte do 30.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Patrik Gontko, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Učiteľ hry na husliach

• Úväzok: čiastočný
• Dátum nástupu: 01.09.2019
Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 1. septembra 2019.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 1.9.2019, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 671 – 1137,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,

Požadované doklady posielajte do 30.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Patrik Gontko, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.