Pracovné ponuky

MZDÁR/MZDÁRKA rozpočtovej organizácieZákladná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 ŽarnovicaTel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

e-mail: zus@zuszarnovica.sk

webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Mzdár/mzdárka rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná;
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom;
 • znalosť práce s programom SOFTIP vítaná.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce mzdára/mzdárky.

 Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 Termín nástupu: 01. 05. 2023

 Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (15 hod týždenne; 2 dni v týždni)

 Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (305-360 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 15 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 03.04.2023:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk

———————————————————————

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 09. januára 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 9 vyučovacích hodín
• Dátum nástupu: 09.01.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín, nástup od 09.01.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 03.01.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

 

Učiteľ/učiteľka spevu

• Úväzok: čiastočný, zastupovanie počas materskej dovolenky
• Dátum nástupu: 06.12.2021
• Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa spevu s nástupom od 6. decembra 2021.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore spev.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 6.12.2021, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 738,50 – 1251,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady posielajte do 19.11.2021 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915 182 959

Vybraní uchádzači budú pozývaní na pohovor telefonicky.

 

Účtovník/čka

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
15 hod./týždenne

Dátum nástupu: 9.7.2020

Požiadavky na zamestnanca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC

Znalosť práce s počítačom, MS Office

Vzdelanie

Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania praxou v školstve výhodou, ovládanie podvojného
a rozpočtového účtovníctva.

Ďalšie požiadavky

Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
– Bezúhonnosť
– Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma
– Zdravotná spôsobilosť
– Znalosť práce s počítačom, MS Office
– Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť , flexibilita

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
– Riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
– Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
– Zostavovanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel , vyhodnocovanie plnenia rozpočtu
– Styk s bankou, bankové operácie
– Evidencia majetku školy

Náplň práce (20 zamestnancov, 295 študentov)

V prípade, že Vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, Váš životopis.

termín do 8.7.2020

Kontaktovať budeme všetkých serióznych záujemcov a dohodneme sa s nimi na ďalšom postupe.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis s kontaktnými údajmi,
– doklady o dosiahnutom vzdelaní,
– písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov.

 

 

Učiteľ tanca

 • Úväzok: čiastočný
 • Dátum nástupu: 09.2019
 • Požiadavky:

Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný  úväzok učiteľa tanca  s nástupom od 1. septembra 2019.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore tanec.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,

Požadované doklady posielajte do 30.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Patrik Gontko, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Učiteľ hry na husliach

• Úväzok: čiastočný
• Dátum nástupu: 01.09.2019
Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 1. septembra 2019.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 1.9.2019, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 671 – 1137,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,

Požadované doklady posielajte do 30.6.2019 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Patrik Gontko, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.