Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia,

na rodičovskom združení (RZ)  dňa 22.9.2022 prítomní rodičia odsúhlasili príspevok RZ a to nasledovne:

1.) suma 15,00 EUR za prvé dieťa v ZUŠ

2.) suma 8,00 EUR za ďalších súrodencov v ZUŠ

Príspevok RZ zbierajú triedni učitelia v ZUŠ.

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 30.11.2022.

 

 

Príspevok do RZ pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

na rodičovskom združení (RZ)  dňa 30.9.2021 bol zvolený nový predseda RZ – pán Gabriel Hrnčiar a nový pokladník – pán Maroš Kráľ, zároveň prítomní rodičia odsúhlasili príspevok RZ a to nasledovne:

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za ďalších súrodencov v ZUŠ

Číslo účtu:

IBAN: SK53 0200 0000 0039 6585 1753

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, odbor

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15.11.2021.

ZUŠ – Správa o hospodárení RZ 2020/2021

 

 

Príspevok do RZ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, keďže tento rok sa Rodičovské združenie (RZ) nemohlo uskutočniť kvôli protiepidemiologickým opatreniam, po odporučení Rodičovskej rady a predsedníčky RZ p. Šmondrkovej zostáva príspevok do RZ nezmenený.

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) suma 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

Číslo účtu:

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol:  používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15. 2. 2021.

 

 

 

 

Správa o hospodárení RZ za šk. rok 2019/2020

 

Príjem:

prevod 1285,32€
vybrané 506,00€
spolu: 1791,32€

 

Výdaj:

fotografovanie abs. koncertu   165,00 €
gitarová súťaž – Prievidza     21,50 €
sukne – tanečná     53,00 €
sukne – tanečná     58,00 €
spevácka súťaž     19,60 €
trikoty, sukničky,     36,53 €
látka, guma, ušitie sukní   232,00 €
trikoty, sukničky,   114,79 €
USB pre absolventov     42,54 €
USB pre absolventov     31,00 €
USB pre absolventov     44,70 €
poplatky banka   148,00 €
Sumár: 966,66 €

 

 

 

Zostatok k 30.06.2020:          824,66 €

 

Vypracovala:

 

Ing. Jana Trúsiková