Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2018/2019

Vážení rodičia,

plenárne zhromaždenie Rodičovského združenia (RZ), konané dňa 23.10.2018, schválilo príspevok do RZ na školský rok 2018/2019 takto:

1.) sumu 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) sumu 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) sumu 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

 

Číslo účtu: 2086264056/0200

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol: môžete používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

 

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 22.12.2018.