Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Hra na bicích nástrojoch

Baumann Lukáš

 

Výtvarná výchova

Bobišová Katarína, Mgr.

 

Hra na sopránovej zobcovej flaute Hra na priečnej flaute, zástupkyňa riaditeľa

Branická Eva, DiS.art.

 

Prípravná hudobná výchova, Hudobná náuka

Búciová Petra, Mgr.

 

Spev

Mgr. Eva Pilná

 

Hra na gitare

Číková Andrea, Mgr.

 

Tanec

Danišová Romana, DiS. art.

 

Hra na klavíri

Glezgová Oľga, Mgr.art.

 

Hra na keyboarde, Spev, riaditeľ

Gontko Patrik

 

Hra na sopránovej zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne, Hudobná náuka

Kohútová Monika, Mgr.art.

 

Výtvarná výchova

Komendová Zuzana, Akad.mal.

 

Hra na husliach

Macíková Jana, DiS.art.

 

Spev, Dramatická príprava

Mečko Kristína, Mgr.

 

Hra na pozaune, Hra na tube, Dychový orchester

Prôčka Martin, Mgr.

 

Hra na klavíri, Hra na keyboarde

Reichmanová Michaela, Mgr., DiS.art.

 

Hra na gitare

Šaligová Stanislava

 

Hra na klavíri

Škarbová Beata, DiS.art.

 

Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare, Kapela

Zmoraj Dalibor, Mgr.

 

Hra na akordeóne

Žufka Jordan, Mgr. art.

Nepedagogickí zamestnanci

 

Upratovačka, školníčka

Oľga Kunská