Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Hra na bicích nástrojoch

Baumann Lukáš

 

Výtvarná výchova

Bobišová Katarína, Mgr.

 

Hra na sopránovej zobcovej flaute Hra na priečnej flaute, zástupkyňa riaditeľa

Branická Eva, DiS.art.

 

Prípravná hudobná výchova, Hudobná náuka

Búciová Petra, Mgr.

 

Spev

Eva Pilná, Mgr.

 

Hra na gitare

Číková Andrea, Mgr.

 

Tanec

Katarína Ščasná, Mgr.art

 

Hra na klavíri

Glezgová Oľga, Mgr.art.

 

Hra na keyboarde, Spev, riaditeľ

Gontko Patrik

 

Hra na sopránovej zobcovej flaute, Hra na klarinete, Hra na saxofóne, Hudobná náuka

Kohútová Monika, Mgr.art.

 

Výtvarná výchova

Komendová Zuzana, Akad.mal.

 

Hra na husliach

Marianna Riapošová Mgr.

 

Spev, Dramatická príprava

Mečko Kristína, Mgr.

 

Hra na klavíri, Hra na keyboarde

Reichmanová Michaela, Mgr., DiS.art.

 

Hra na gitare

Šaligová Stanislava

 

Hra na klavíri

Škarbová Beata, DiS.art.

 

Hra na gitare, Hra na elektrickej gitare, Kapela

Zmoraj Dalibor, Mgr.

 

Hra na akordeóne

Drozdová Anna, Bc.

Nepedagogickí zamestnanci

ekonom-účtovník

Budinská Milena, Ing.

 

Upratovačka, školníčka

Kunská Oľga