POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Počas celého tohto týždňa od 4. do 8. decembra 2023 môžete prísť pozrieť súťažnú výstavu nielen vianočných prác všetkých žiakov výtvarného odboru pod názvom  Svet lásku má.

Prístupná bude denne od 10:00 do 17:30 hod. v Dolnom kaštieli v Žarnovici (v priestore bývalej VÚB).

Návštevou podporíte šikovných umelcov našej ZUŠ-ky.

Môžete zahlasovať za svojho favorita, vytvoriť si spolu s deťmi vianočnú pohľadnicu, či odniesť malú dekoráciu, ktorá Vás poteší!

POZVÁNKA NA KONCERT

Základná umelecká škola v Žarnovici Vás pozýva na adventný koncert pod názvom  Rozprávková nádielka, ktorý sa bude konať vo štvrtok  7. decembra 2023 o 16:30 hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Žiaci a učitelia  ZUŠ si pre Vás pripravili bohatú hudobnú a rozprávkovú nádielku. Príďte sa s deťmi zabaviť.

Tešíme sa na Vás!

OZNAM

Základná umelecká škola Žarnovica

organizuje v stredu 29.11.2023 školskú akciu:
návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

Antonín Dvořák – Rusalka

Miesto odchodu: ZUŠ Žarnovica o 16.30 hod.
Návrat : ZUŠ Žarnovica v čase od 22.30 – 23.00 hod.

Spôsob prepravy: zabezpečený autobus.
V cene akcie je zahrnutá doprava a vstupenka:
– pre žiakov ZUŠ = 10,00 €
– pre žiakov, ktorí nenavštevujú ZUŠ = 14,00 €
– pre dospelú osobu /rodiča/ = 16,00 €

Predstavenie je vhodné pre žiakov II. stupňa ZŠ.
V prípade záujmu kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa.
Ak pôjde žiak bez rodiča, rodič podpisuje
informovaný súhlas a musí si dieťa vyzdvihnúť pred ZUŠ 
po návrate z predstavenia.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 10.11.2023.

OZNAM

Záujemcovia, ktorí ste nestihli prijímacie skúšky v júni, máte ešte možnosť prihlásiť sa v dňoch 5.-7. septembra 2023 v čase od 13.00 – 16.00 v priestoroch ZUŠ.

Prijímame žiakov do uvedených odborov:

 • výtvarný odbor
 • literárno-dramatický odbor
 • hudobný odbor: hra na dychové nástroje – zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, hra na klavíri, hra na gitare a spev.

Prihlášku je možné vyplniť vopred tu: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V  prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, pomôžeme Vám priamo v škole v uvedenom termíne.

Tešíme sa na Vás 🙂

Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na keyboard

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na keyboard s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok  zastupovanie MD a RD je 10 vyučovacích hodín (2 dni)
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na klavír, keyboard.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín (2-3 dni)
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.3

Voľné pracovné miesto- učiteľ hry na husliach

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín (2-3dni), zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.08.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Máte záujem o štúdium na našej škole?

Privítame všetky deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2023 päť rokov, sú žiakmi základnej alebo strednej školy, prípadne dospelých, ktorí chcú rozvinúť svoj talent.

Hudobný odbor – Dieťa zaspieva vopred pripravenú ľudovú alebo detskú pieseň. Na prijímacích skúškach zisťujeme hravou formou hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Vyučujeme hru na klavír, akordeón, keyboard, husle , gitaru klasickú a elektrickú, flautu zobcovú a priečnu, saxofón, klarinet, bicie a spev. Povinným predmetom je hudobná náuka.

Výtvarný odbor – Dieťa nakreslí jednoduchý obrázok, môže priniesť aj domáce práce. Na základe nakresleného obrázku si všímame schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – Dieťa na skúškach vytlieska rytmus, kráča na hudbu, predvedie gymnastické prvky (napr. kotúľ) a pohybovú improvizáciu. Počas cvičení pozorujeme hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť, rytmické cítenie a flexibilitu.

Literárno-dramatický odbor – Dieťa prednesie vopred pripravenú báseň alebo prózu. Na skúškach zisťujeme hlasové, telesné, rytmické dispozície a schopnosť  tvorivo zobraziť rôzne nálady.

Elektronickú prihlášku nájdete na :  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prineste osobne v deň prijímacích skúšok.

Tešíme sa na nových umelcov, ktorí rozšíria naše rady:)

Tel. kontakt:     0915 182 959                               e mail : zus@zuszarnovica.sk

Jarný koncert “Esencie jari”

Srdečne Vás pozývame na náš tradičný jarný koncert, tentokrát pod názvom “Esencie jari”. Uskutoční sa štvrtok 4.mája 2023 o 16.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Môžete sa tešiť na vystúpenia žiakov hudobného, tanečného aj literárno-dramatického odboru. Samozrejmosťou bude aj výstava prác žiakov výtvarného odboru vo foyer.

Tešíme sa na Vás 🙂

Oslávme to spolu

Blíži sa náš každoročný sviatok – Deň učiteľov  a pri tejto príležitosti učitelia a žiaci ZUŠ  pripravili pestrý program –  hudobné a tanečné čísla, veselé moderovanie programu deťmi aj výstavku výtvarných prác. Program je určený pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Budeme radi, keď medzi nás prídu aj učitelia, ktorí sú už na dôchodku.

Príďte sa zabaviť a načerpať nových síl do sály kultúrneho domu vo štvrtok 30.marca 2023 o 16.30 hod.

Tešíme sa na Vás 🙂

Učitelia a žiaci ZUŠ Žarnovica