Pozvánka na výstavu absolventských prác “malých” absolventov

Srdečne Vás pozývame na výstavu absolventských prác žiakov 4.ročníka 1. časti výtvarného odboru.

Môžete si ju pozrieť od 22. apríla 2024 – 25. mája 2024 v priestoroch Mestskej knižnice v Žarnovici.

Otváracie hodiny knižnice sú nasledovné:

PONDELOK        8:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:15 hod.

UTOROK            8:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 17:00 hod.

STREDA             8:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:15 hod.

 

Pozvánka na Jarný koncert “Legendy”

Srdečne Vás pozývame na náš tradičný Jarný koncert. 

Tento rok je venovaný hudobným legendám, velikánom klasickej, filmovej i populárnej hudby.

Tešíme sa na Vás  25. apríla 2024 o 16.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Žarnovici.

Súčasťou koncertu bude aj výstava našich výtvarníkov vo foyer KD.

OZNAM

Riaditeľstvo základnej umeleckej školy, Dolná ulica 25,  966 81 Žarnovica,

v súlade s § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. a vyhlášky 518/2010 Z.z.

poskytuje dňa 08.02.2024

 Riaditeľské voľno

 pre všetkých žiakov ZUŠ, z organizačných dôvodov.

Pozvánka na koncert

Základná umelecká škola v Žarnovici Vás pozýva na adventný koncert Čas zázrakov, ktorý sa bude konať v utorok 19. decembra 2023 o 16:00 hodine v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici. Tešia sa na Vás žiaci a pedagógovia z hudobného a literárno-dramatického odboru.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Počas celého tohto týždňa od 4. do 8. decembra 2023 môžete prísť pozrieť súťažnú výstavu nielen vianočných prác všetkých žiakov výtvarného odboru pod názvom  Svet lásku má.

Prístupná bude denne od 10:00 do 17:30 hod. v Dolnom kaštieli v Žarnovici (v priestore bývalej VÚB).

Návštevou podporíte šikovných umelcov našej ZUŠ-ky.

Môžete zahlasovať za svojho favorita, vytvoriť si spolu s deťmi vianočnú pohľadnicu, či odniesť malú dekoráciu, ktorá Vás poteší!

POZVÁNKA NA KONCERT

Základná umelecká škola v Žarnovici Vás pozýva na adventný koncert pod názvom  Rozprávková nádielka, ktorý sa bude konať vo štvrtok  7. decembra 2023 o 16:30 hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Žiaci a učitelia  ZUŠ si pre Vás pripravili bohatú hudobnú a rozprávkovú nádielku. Príďte sa s deťmi zabaviť.

Tešíme sa na Vás!

OZNAM

Základná umelecká škola Žarnovica

organizuje v stredu 29.11.2023 školskú akciu:
návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

Antonín Dvořák – Rusalka

Miesto odchodu: ZUŠ Žarnovica o 16.30 hod.
Návrat : ZUŠ Žarnovica v čase od 22.30 – 23.00 hod.

Spôsob prepravy: zabezpečený autobus.
V cene akcie je zahrnutá doprava a vstupenka:
– pre žiakov ZUŠ = 10,00 €
– pre žiakov, ktorí nenavštevujú ZUŠ = 14,00 €
– pre dospelú osobu /rodiča/ = 16,00 €

Predstavenie je vhodné pre žiakov II. stupňa ZŠ.
V prípade záujmu kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa.
Ak pôjde žiak bez rodiča, rodič podpisuje
informovaný súhlas a musí si dieťa vyzdvihnúť pred ZUŠ 
po návrate z predstavenia.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 10.11.2023.

OZNAM

Záujemcovia, ktorí ste nestihli prijímacie skúšky v júni, máte ešte možnosť prihlásiť sa v dňoch 5.-7. septembra 2023 v čase od 13.00 – 16.00 v priestoroch ZUŠ.

Prijímame žiakov do uvedených odborov:

  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor
  • hudobný odbor: hra na dychové nástroje – zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, hra na klavíri, hra na gitare a spev.

Prihlášku je možné vyplniť vopred tu: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V  prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, pomôžeme Vám priamo v škole v uvedenom termíne.

Tešíme sa na Vás 🙂

Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na keyboard

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na keyboard s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok  zastupovanie MD a RD je 10 vyučovacích hodín (2 dni)
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na klavír, keyboard.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.