Rodičovská rada

Rodičovská rada

Gabriel Hrnčiar – predseda

Maroš Kráľ – pokladník

Mgr. Lívia Adamová – člen

Mgr. Peter Bakoš  – člen

Maroš Kráľ –člen

Ing. Ľuboš Šuriansky- člen