Rodičovská rada

Rodičovská rada

Ing. Katarína Šmondrková – predseda

Ing. Jana Trúsiková – pokladník

Ingrid Mladoňová – člen

Mgr. Peter Bakoš  – člen

Maroš Kráľ –člen

JUDr. Lenka Balážiová- člen