Kontakt

Kontakt:

Meno školy: Základná umelecká škola

Adresa školy: Dolná 25, 966 81 Žarnovica

E-mail: zus@zuszarnovica.sk

Telefón: +421 (0) 915 182 959

IČO: 37833804

Zriaďovateľ: mesto Žarnovica

Riaditeľ školy: Akad. mal. Zuzana Komendová

Zástupkyňa riaditeľa školy: Eva Branická, DiS.art.