PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Radi Vás privítame na pripravovaných koncertoch v sále Kultúrneho domu.

Najbližší sa uskutoční pri príležitosti Dňa učiteľov 31.marca 2022 o 16.00 hod.

Termín už tradičného Jarného koncertu pre širšiu verejnosť je stanovený na 28.apríla 2022.

Tešíme sa na Vás 🙂

Naše úspechy

Žiačky výtvarného odboru Anna Kováčová a Andrea Mladoňová nás úspešne reprezentovali na 49. Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave Lidice 2021. V tomto ročníku súťažili v konkurencii s autormi zo 72 krajín. Celkom bolo zaslaných 11213 prác s pomedzi ktorých porota vybrala tie najlepšie. Prácami na tému “Môj kamarát robot” oslovili porotu a získali dve čestné uznania. Tešíme sa z ich úspechu a prajeme im veľa radosti pri ďalšom tvorení.

 

Robot Andrejky Mladoňovej Robot Aničky Kováčovej

“Z lásky k Vám”

 

Základná umelecká škola v Žarnovici pripravila z príležitosti Mesiaca úcty k starším koncert pod názvom „Z lásky k Vám“. Bude sa konať v utorok 26.októbra o 16-tej hod. v sále kultúrneho domu.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia je koncert prednostne určený pre starých rodičov žiakov ZUŠ, ale privítame aj iných seniorov z nášho mesta, kým sa nenaplní povolená kapacita . Kultúrne podujatie sa koná v režime OTP. V interiéri je povinný respirátor, dezinfekcia a zoznam účastníkov.

Kto by mal záujem, môže si koncert pozrieť aj naživo na facebookovej stránke školy.

 

Pracovná ponuka

Učiteľ/učiteľka spevu

• Úväzok: čiastočný, zastupovanie počas materskej dovolenky
• Dátum nástupu: 06.12.2021
• Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa spevu s nástupom od 6. decembra 2021.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore spev.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 6.12.2021, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 738,50 – 1251,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady posielajte do 19.11.2021 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915 182 959

Vybraní uchádzači budú pozývaní na pohovor telefonicky.

Príspevok do RZ pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

na rodičovskom združení (RZ)  dňa 30.9.2021 bol zvolený nový predseda RZ – pán Gabriel Hrnčiar a nový pokladník – pán Maroš Kráľ, zároveň prítomní rodičia odsúhlasili príspevok RZ a to nasledovne:

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za ďalších súrodencov v ZUŠ

Číslo účtu:

IBAN: SK53 0200 0000 0039 6585 1753

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, odbor

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15.11.2021.

 

POZVÁNKA na celoškolské združenie rodičov

Vážení rodičia,

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri Základnej umeleckej škole Žarnovica, Dolná 25, 966 81 Žarnovica, Vás pozývam

na celoškolské združenie rodičov

vo štvrtok dňa 30.09.2021 o 16. 30 hod.

Voľby sa uskutočnia v sále Kultúrneho domu v Žarnovici a prebehnú v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004. Rodič žiaka ZUŠ Žarnovica, ktorý má záujem kandidovať do Rady školy, sa môže prihlásiť telefonicky na číslo: 0915182959 alebo e-mailom na zus@zuszarnovica.sk do utorka 28.9.2021 do 15.00 hod.

Na rodičovskom združení Vás budeme informovať aj o výchovnovzdelávacej činnosti, aktuálnej situácii a forme vzdelávania ,  o čiastočnej úhrade za štúdium (školné), odsúhlasí sa výška poplatkov na ZRPŠ a ďalšie.

Rodičovské združenie bude prebiehať v režime OTP.

 

V Žarnovici dňa 23. 9. 2021                                    Akad. mal. Zuzana Komendová

riaditeľka ZUŠ Žarnovica

Zápis na školský rok 2021/2022

Zápis na školský rok 2021/22 sa bude konať vo štvrtok 2. septembra, v čase od 9,00 do 13,00 hod. v budove ZUŠ, a v ďalších dňoch po dohovore s triednym učiteľom.          Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

V piatok 3. septembra od 11.30 do 16.00 Vás pozývame na tanečný, hudobný a výtvarný workshop v parku s fontánou pred budovou ZUŠ, môžete sa zabaviť a zoznámiť sa s výučbou na našej škole.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 6.9.2021 (pondelok) a 7 .9. 2021 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ.

Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch začne od stredy 8. septembra.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a priniesť Písomné vyhlásenie žiaka (návštevníka)  o bezpríznakovosti podpísané rodičom (pozri prílohy).

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise a prijímacích skúškach sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia sami, bez sprievodu rodiča.

 

Bližšie informácie môžete získať na t.č. 0915182959,  alebo u triednych učiteľov.

 

Prílohy:

Vstup do školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ žiak

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ návštevník

Výnimka z karantény