Zápis na školský rok 2020/2021

Zápis na školský rok 2020/21 sa bude konať v stredu 2. septembra, v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod. v budove ZUŠ. Z dôvodu eliminovania počtu osôb v budove, predlžujeme zápis aj na dni štvrtok a piatok – 3. a 4. septembra, v čase od 13,00 do 17,00 hod.

Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 7.9.2020 (pondelok) a 8 .9. 2020 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ. Tieto 2 dni vyučovanie, nebude prebiehať.

Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch začne od stredy 9. septembra.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky.

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia samy, bez sprievodu rodiča.

Pri vstupe do školy predloží rodič alebo žiak poverenej osobe čestné vyhlásenie, že  nebol s  dieťaťom od 17.8. mimo Slovenskej republiky a dieťa sa nezúčastnilo hromadného podujatia. Súčasťou dokumentu je vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Bižšie informácie môžete získať na t.č. 0915182959. Ďakujeme Vám za dodržiavanie uvedených pokynov: Patrik Gontko, riaditeľ.

Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

vyhlásenie rodiča o bezinfekčnostii