Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je  Základná umelecká škola, Dolná 25, 96681 Žarnovica   od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 (vrátane) zatvorená. Predpokladaný nástup na vyučovanie v  ZUŠ  je 30. 03. 2020. Prosíme rodičov a žiakov o sledovanie nášho webového sídla, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie o organizovaní vyučovania, ako aj  sledovanie  e-mailov  pre zadávanie úloh.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

vedenie ZUŠ