Vyučovanie v ZUŠ

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie na našej škole pokračuje naďalej dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.

Na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5.2020, aktualizovaného 28.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.

Po dohode so zriaďovateľom budeme naďalej pokračovať vo výučbe dištančnou formou aj z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení v ZUŠ v súvislosti so šírením covid 19 .

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vedenie ZUŠ

Odkaz: https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf