Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

 v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Dolná 25,  Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Súbor na stiahnutie: Výberové_konanie_ZUŠ_Žarnovica 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Read morePrijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019