Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

 v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Dolná 25,  Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Súbor na stiahnutie: Výberové_konanie_ZUŠ_Žarnovica