Zápis na školský rok 2018/2019 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje:

zápis na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať v pondelok 3. septembra od 8,00 h. do 13,00 h.

vyučovanie podľa rozvrhov začne v utorok 4. septembra

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 11. septembra od 13,00 do 17,00 hod. do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke ZUŠ, odoslať, vytlačiť a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na čísle: 0915182959, alebo cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie:Zápis na školský rok 2018-2019

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doniesť do ZUŠ do 31.8.2018

vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť o odputenie školného-vzor