Oznam

Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie dňa 23.10.2018( utorok ) o 17:00 v Základnej umeleckej škole,Dolná 25,Žarnovica,v hudobnej sále ZUŠ. Program: 1. Otvorenie. 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. 3. Informácia o hospodárení RZ. 4. Doplnenie členov rodičovskej rady. 4. Výška rodičovského príspevku na šk.rok 2018/2019. 5. Diskusia
6. Záver.