Oznam

Riaditeľ základnej umeleckej školy  oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 29. 10. 2018 ( pondelok ) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň sa nevyučuje.

Jesenné prázdniny:  31.10.2018 (streda) -2.11.2018 (piatok). Vyučovanie začína  5.11.2018 (pondelok).