Pravidlá pre vstup do školy od 3.mája 2021

   1. Zamestnanec školy – predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 9/c)

– bez testu – v II. a I. stupni varovania (červený a ružový okres) nemá povinnosť sa testovať

  2. Žiak do 18 rokov – bez testu – Zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8)

  3. Žiak nad 18 rokov – bez testu, Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.10)

Po prerušení zamestnania alebo školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predložia dotknuté osoby nové vyhlásenia.

 

VYUČOVANIE V ZUŠ

Prezenčne

– Individuálne hodiny v hudobnom odbore: učiteľ – žiak

Dištančne

– Spev a dychové nástroje

– Hudobná náuka

– Výtvarný odbor

– Tanečný odbor

 

OPATRENIA

Povinnosť respirátor alebo rúško, dezinfekcia rúk a povrchov, odstup 2m, vetranie

Príloha č. 8

Príloha č. 9c

Príloha č. 10