Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Usmernenie pre prijímacie skúšky:

  1. K prijímacím skúškam je potrebné vopred vyplniť elektronickú prihlášku  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.
  2. Do budovy môže vojsť dieťa s jedným rodičom. Na hudobný a tanečný odbor – hlavným vchodom, na výtvarný odbor bočným vchodom od bytovky.
  3. Vstup do budovy ZUŠ bude podľa aktuálnych opatrení: dezinfekcia rúk, respirátor alebo rúško a Vyhlásenie o bezinfekčnosti.