Opäť všetci do školy

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu

od pondelka 17. mája 2021 vyučujeme všetky odbory PREZENČNE:

hudobný odbor: vrátane spevu a dychových nástrojov a hudobnej náuky

výtvarný odbor

tanečný odbor

Do školy sa vracajú aj stredoškoláci a dospelí. 

Vyučovať sa bude podľa pôvodného rozvrhu.

Pri vstupe sa žiaci preukážu podpísaným Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha č.4).

Platia všetky protiepidemiologické opatrenia: dezinfekcia rúk, rúška alebo respirátory, odstup 2m, vetranie.

Príloha č.4