Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Read morePrijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019