Príspevok do RZ pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

na rodičovskom združení (RZ)  dňa 30.9.2021 bol zvolený nový predseda RZ – pán Gabriel Hrnčiar a nový pokladník – pán Maroš Kráľ, zároveň prítomní rodičia odsúhlasili príspevok RZ a to nasledovne:

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za ďalších súrodencov v ZUŠ

Číslo účtu:

IBAN: SK53 0200 0000 0039 6585 1753

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, odbor

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15.11.2021.