Pracovná ponuka

Učiteľ/učiteľka spevu

• Úväzok: čiastočný, zastupovanie počas materskej dovolenky
• Dátum nástupu: 06.12.2021
• Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa spevu s nástupom od 6. decembra 2021.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore spev.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 6.12.2021, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 738,50 – 1251,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady posielajte do 19.11.2021 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915 182 959

Vybraní uchádzači budú pozývaní na pohovor telefonicky.