POZVÁNKA na celoškolské združenie rodičov

Vážení rodičia,

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri Základnej umeleckej škole Žarnovica, Dolná 25, 966 81 Žarnovica, Vás pozývam

na celoškolské združenie rodičov

vo štvrtok dňa 30.09.2021 o 16. 30 hod.

Voľby sa uskutočnia v sále Kultúrneho domu v Žarnovici a prebehnú v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004. Rodič žiaka ZUŠ Žarnovica, ktorý má záujem kandidovať do Rady školy, sa môže prihlásiť telefonicky na číslo: 0915182959 alebo e-mailom na zus@zuszarnovica.sk do utorka 28.9.2021 do 15.00 hod.

Na rodičovskom združení Vás budeme informovať aj o výchovnovzdelávacej činnosti, aktuálnej situácii a forme vzdelávania ,  o čiastočnej úhrade za štúdium (školné), odsúhlasí sa výška poplatkov na ZRPŠ a ďalšie.

Rodičovské združenie bude prebiehať v režime OTP.

 

V Žarnovici dňa 23. 9. 2021                                    Akad. mal. Zuzana Komendová

riaditeľka ZUŠ Žarnovica