Zápis na školský rok 2021/2022

Zápis na školský rok 2021/22 sa bude konať vo štvrtok 2. septembra, v čase od 9,00 do 13,00 hod. v budove ZUŠ, a v ďalších dňoch po dohovore s triednym učiteľom.          Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

V piatok 3. septembra od 11.30 do 16.00 Vás pozývame na tanečný, hudobný a výtvarný workshop v parku s fontánou pred budovou ZUŠ, môžete sa zabaviť a zoznámiť sa s výučbou na našej škole.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 6.9.2021 (pondelok) a 7 .9. 2021 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ.

Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch začne od stredy 8. septembra.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a priniesť Písomné vyhlásenie žiaka (návštevníka)  o bezpríznakovosti podpísané rodičom (pozri prílohy).

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise a prijímacích skúškach sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia sami, bez sprievodu rodiča.

 

Bližšie informácie môžete získať na t.č. 0915182959,  alebo u triednych učiteľov.

 

Prílohy:

Vstup do školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ žiak

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ návštevník

Výnimka z karantény