OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese a na základe rozhodnutia krízového štábu mesta,  Základná umelecká škola v Žarnovici bude  od 1. 3. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch, v individuálnej aj v skupinovej výučbe, podľa dohodnutého rozvrhu s triednym učiteľom.

Ďakujeme za pochopenie.