Oznam

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od  22. 2. 2021 sa začne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)  pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.
Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti ).
Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu rodiča na COVID 19, nie starším ako 7 dní.
 Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, hudobná náuka, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci hudobného odboru pokračujú naďalej dištančnou formou.
 
Využite možnosť testovania pre zamestnancov ZUŠ a rodičov žiakov vo veku  1.stupňa ZŠ – v budove ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa,
dňa 21. 2. 2021 (nedeľa), vo vyhradenom čase pre našu školu  od 11,15 hod. do 12,00 hod. 
Čas je orientačný. Deti sa testovať nemusia.
Aktualizované prílohy:
( Zverejňujeme aktuálne prílohy, a zároveň sa Vám ospravedlňujeme  za neaktuálnu prílohu zverejnenú 18. 2. 2021, za pochopenie ďakujeme)