OZNAM

Základná umelecká škola Žarnovica

organizuje v stredu 29.11.2023 školskú akciu:
návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

Antonín Dvořák – Rusalka

Miesto odchodu: ZUŠ Žarnovica o 16.30 hod.
Návrat : ZUŠ Žarnovica v čase od 22.30 – 23.00 hod.

Spôsob prepravy: zabezpečený autobus.
V cene akcie je zahrnutá doprava a vstupenka:
– pre žiakov ZUŠ = 10,00 €
– pre žiakov, ktorí nenavštevujú ZUŠ = 14,00 €
– pre dospelú osobu /rodiča/ = 16,00 €

Predstavenie je vhodné pre žiakov II. stupňa ZŠ.
V prípade záujmu kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa.
Ak pôjde žiak bez rodiča, rodič podpisuje
informovaný súhlas a musí si dieťa vyzdvihnúť pred ZUŠ 
po návrate z predstavenia.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 10.11.2023.