OZNAM

Záujemcovia, ktorí ste nestihli prijímacie skúšky v júni, máte ešte možnosť prihlásiť sa v dňoch 5.-7. septembra 2023 v čase od 13.00 – 16.00 v priestoroch ZUŠ.

Prijímame žiakov do uvedených odborov:

  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor
  • hudobný odbor: hra na dychové nástroje – zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, hra na klavíri, hra na gitare a spev.

Prihlášku je možné vyplniť vopred tu: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V  prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, pomôžeme Vám priamo v škole v uvedenom termíne.

Tešíme sa na Vás 🙂