Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 22.09.2022 o 16.00 hod. v Tanečnej sále ZUŠ.

Program:

  1. Privítanie.
  2. Oboznámenie so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Žarnovica v šk. roku 2021-22.
  3. Správa o hospodárení na účte združenia rodičov.
  4. Odsúhlasenie výšky príspevku do účtu združenia rodičov.
  5. Informácie o organizácii vyučovania v novom školskom roku ( personálne zmeny, LDO, heligónka, vzdelávacie poukazy, informácie o výške školného, plánované akcie).
  6. Rôzne, diskusia.

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂