Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia , milí žiaci ZUŠ

Oznamujeme Vám, že začiatok školského vyučovania je 5. septembra 2022. Informácie o predbežnom rozvrhu v pondelok 5.9. od 9.00 – 13.00hod. Od 6.9. v popoludňajších hodinách od 13.00 do 15.00 hod. u triedneho učiteľa.

Pri nástupe do školy je potrebné priniesť:

  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásením sa bude žiak preukazovať aj po prerušení školskej dochádzky viac ako 5 dní .
  • Čestné prehlásenie pre zber údajov, že žiak/žiačka nenavštevuje inú Základnú umeleckú školu podpísať zákonným zástupcom u triedneho učiteľa v ZUŠ pri dohode rozvrhu (najneskôr do 12.9.2022). Novoprijatí žiaci odovzdali čestné prehlásenie s prihláškou.

Upozorňujeme rodičov, že vzdelávacie poukazy od školského roka 2022/23 neprijímame.

V utorok 6.septembra od 13.00 do 18.00 budú dodatočné prijímacie skúšky spojené s hudobnými a výtvarnými aktivitami v parku s fontánou “ZUŠka v parku”.

Pozývame Vás aj na vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru na Dňoch mesta v piatok 9.septembra od 18.40 do 19.30 hod.

Zasadnutie rodičovskej rady (ZRPŠ) je naplánované na 20. septembra 2022 o 16.30 hod.

Tešíme sa na Vás

bezpríznakovosť

Zelená otvoreným školám