2. kolo prijímacích skúšok

Vážení rodičia a milé deti!

Srdečne Vás pozývame na druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 6. a 7. septembra 2021, od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Ku skúškam je potrebné vyplniť a vytlačiť elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, alebo nemáte možnosť ju vytlačiť, pomôžeme Vám s tým v deň prijímacích skúšok priamo v škole :).

 

V školskom roku 2021/2022 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, viola, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, heligónka, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

 

Tešíme sa na Vás ?