Ochráňme náš zelený svet

25. ročník umeleckej súťaže “Zelený svet” organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Z prác, ktoré sme tam poslali, bola Cenou odboru envirovýchovy ocenená práca PEXESO, ktorú pod vedením pani učiteľky Bobišovej vytvorili žiaci: Sára Dzurová, Petra Vilhanová, Šimon Sekula, Benjaním Môc, Pavel Zeman a Patrik Bobiš. Na veľkorozmerných hracích kartách zobrazili život zvierat v zdravom prostredí a v prostredí ohrozenom nezodpovedným prístupom človeka.