Oznam

Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie dňa 23.10.2019 (streda) o 17:00 v Základnej umeleckej škole, Dolná 25,Žarnovica,v hudobnej sále ZUŠ. Program: 1. Otvorenie. 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. 3. Informácia o hospodárení RZ. 4. Výška rodičovského príspevku na šk. rok 2019/2020. 5. Diskusia 6. Záver.