Zápis na školský rok 2019/2020 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje rodičom a žiakom, že

zápis a zadelenie rozvrhu na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v pondelok 2. septembra 2019 od 8,00 do 13,00 hod. a v utorok 3. septembra 2019 od 11:00 do 16:00 hod. v ZUŠ Žarnovica
– vyučovanie podľa rozvrhov začne v stredu 4. septembra 2019

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 10. septembra 2019 od 13,00 do 17,00 hod.

do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru
v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy, odoslať, vytlačiť
a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na číslo: 0915182959, alebo
cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie: Zápis na školský rok 2019-2020

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doručiť do ZUŠ do 31.8.2019
vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť-o-odputenie-školného-vzor-1 (1)