Voľné pracovné miesto

MZDÁR/MZDÁRKA rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 Žarnovica

Tel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

e-mail: zus@zuszarnovica.sk

webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Mzdár/mzdárka rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná;
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom;
 • znalosť práce s programom SOFTIP vítaná.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce mzdára/mzdárky.

 Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 Termín nástupu: 01. 05. 2023

 Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (15 hod týždenne; 2 dni v týždni)

 Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (305-360 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 15 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 03.04.2023:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZUŠ Žarnovica Vám oznamuje, že vo štvrtok dňa 22.12.2022  sa nevyučuje z dôvodu čerpania pracovného voľna podľa § 141 ods.3.písm.c Zákonníka práce.

Stretneme sa oddýchnutí opäť po prázdninách v pondelok 09.01.2023.

Prajeme Vám radostné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2023.

Vedenie ZUŠ.

Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 09. januára 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 9 vyučovacích hodín
• Dátum nástupu: 09.01.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín, nástup od 09.01.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 03.01.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Výstava výtvarníkov ZUŠ

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu nielen vianočných prác žiakov našej školy,

na ktorej si môžete spolu s deťmi  niečo nakresliť alebo vytvoriť.

Výstava sa koná od 12. do 16.decembra 2022 v Dolnom kaštieli v Žarnovici /v priestoroch bývalej VÚB/ denne od 10.00 do 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás:)

výstava plagát

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 22.09.2022 o 16.00 hod. v Tanečnej sále ZUŠ.

Program:

 1. Privítanie.
 2. Oboznámenie so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Žarnovica v šk. roku 2021-22.
 3. Správa o hospodárení na účte združenia rodičov.
 4. Odsúhlasenie výšky príspevku do účtu združenia rodičov.
 5. Informácie o organizácii vyučovania v novom školskom roku ( personálne zmeny, LDO, heligónka, vzdelávacie poukazy, informácie o výške školného, plánované akcie).
 6. Rôzne, diskusia.

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 03. októbra 2022.

• Úväzok: čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín
• Dátum nástupu: 03.10.2022
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín, nástup od 03.10.2022, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 24.09.2022 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.